O mnie

Jestem doświadczonym psychologiem, z ponad 20-letnim stażem pracy – tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) uzyskałam w 1997 roku. Odbyłam wiele szkoleń i kursów, dzięki czemu w 2006 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Zorientowanej na Proces) oraz wzbogaciłam swój warsztat pracy.

Obecnie interesuję się zastosowaniem neuronauk w psychoterapii. Wierzę, że dynamiczny rozwój metod badania budowy i funkcji mózgu przyczyni się do jeszcze większej efektywności różnych form terapii.

 

Pracowałam i odbywałam staże w…

 • Instytucie Kardiologii w Aninie
 • Rejonowym Psychiatrycznym Oddziale Dziennym na ul. Gruzińskiej w Warszawie
 • Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa – Mokotów
 • Serwisie internetowym e-Porady
 • Ośrodku Psychoterapii “Orchidea” w Warszawie
 • Pracowni Psychoterapii i Twórczego Rozwoju “Orchidea” w Milanówku
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. 

Ukończyłam studia i szkolenia w…

 • Akademii Teologii Katolickiej – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Kierunek – Psychologia (otrzymałam tytuł magistra psychologii)
 • Programie Licencyjnym Akademii Pracy z Procesem przy Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu (uzyskałam certyfikat terapeuty)
 • Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu:
  • “Przemiana w rodzinie – najnowsze metody terapii rodziny” prowadzony przez Gary’ego Reiss’a
  • “721 stopni feedback – procesowe aspekty oddźwięku” prowadzony przez Josef’a Helbling’a
  • “Nauka, sztuka i duch psychologii procesu” prowadzony przez Amy i Arnolda Mindell’ów
  • “Odmienne stany świadomości w codziennym życiu” prowadzony przez Josef’a Helbling’a
 •  Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces:
  • “Letnia Szkoła Psychologii Zorientowanej na Proces” prowadzona przez Joannę Dulińską i Michała Dudę
  • “Sens życia. Jak go znaleźć kiedy jest potrzebny” prowadzony przez Kate Jobe i Joe Goodbread’a
  • “Praca ze śniącym ciałem” prowadzony przez Pierre’a Morin
  • “Twórczy proces” prowadzony przez Arlene i Jean-Claude’a Audergon
 • Uniwersytecie Warszawskim:
  • “Psychologia odchudzania” prowadzony przez prof. dr hab. Grażynę Wieczorkowską i dr n. med. Dariusza Wasilewskiego
 • Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej:
  • “Wybrane metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym” prowadzony przez mgr Irenę Sosin
  • “Metody diagnozy emocjonalno-motywacyjnych wyznaczników sytuacji szkolnej dzieci w wieku 10-14 lat” prowadzony przez mgr Elżbietę Zwierzyńską
  • “Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego” prowadzony przez mgr Janinę Mickiewicz
 •  Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego:
  • “Zagadnienia psychosomatyczne w praktyce ogólnolekarskiej” pod kierunkiem prof. dr med. Bohdana W. Wasilewskiego
  • “Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza
  • “Nowe zjawiska w seksuologii” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza
 • Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Synapsis:
  • “Jeśli o mnie chodzi, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”. Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera prowadzone przez p. Karolinę Dyrdę
  • “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton” prowadzone przez mgr Marię Ratajczak i mgr Urszulę Gałkę
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”:
  • seminarium “Pomoc dziecku krzywdzonemu w oparciu o procedurę “Niebieskiej Karty”” prowadzone przez mgr Wandę Paszkiewicz oraz mgr Grzegorza Wronę
 • Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej SUKCES:
  • szkolenie “Prowadzenie treningu kontroli złości dla dzieci i młodzieży” prowadzone przez mgr Kingę Zając i mgr Joannę Andrzejewską
 • Fundacji Dzieci Niczyje:
  • szkolenie “Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grup ryzyka” prowadzone przez Małgorzatę Maryl-Wójcik
 • University of Pennsylvania:
  • Positive Psychology” prowadzone przez Martina E. P. Seligmana
 • Uniwersytet Stanu Washington:
  • Becoming a Resilient Person – The Science of Stress Management (szkolenie on-line) prowadzone przez dr Clay’a Cook’a

  oraz wielu innych.

Brak komentarzy.