O mnie

Jestem doświadczonym psychologiem, z ponad 20-letnim stażem pracy – tytuł magistra psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) uzyskałam w 1997 roku.

Odbyłam wiele szkoleń i kursów, dzięki czemu w 2006 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Zorientowanej na Proces) oraz wzbogaciłam swój warsztat pracy. Swoją pracę regularnie superwizuję.

Obecnie interesuję się zastosowaniem neuronauk w psychoterapii. Wierzę, że dynamiczny rozwój metod badania budowy i funkcji mózgu przyczyni się do jeszcze większej efektywności różnych form terapii.

W 2019 roku otrzymałam certyfikat “Specjalista przyjazny pacjentom” od portalu ZnanyLekarz. Jest to dla mnie duże wyróżnienie, ponieważ przyznawane jest dzięki pozytywnym opiniom moich Klientów. Za te opinie oraz wspólnie spędzone na szczerych rozmowach godziny, bardzo dziękuję.

Pracowałam i odbywałam staże w…

 • Instytucie Kardiologii w Aninie
 • Rejonowym Psychiatrycznym Oddziale Dziennym na ul. Gruzińskiej w Warszawie
 • Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Poradni Zdrowia Psychicznego Warszawa – Mokotów
 • Serwisie internetowym e-Porady
 • Ośrodku Psychoterapii “Orchidea” w Warszawie
 • Pracowni Psychoterapii i Twórczego Rozwoju “Orchidea” w Milanówku
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim. 

Ukończyłam studia i szkolenia w…

 • Akademii Teologii Katolickiej – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Kierunek – Psychologia (otrzymałam tytuł magistra psychologii)
 • Programie Licencyjnym Akademii Pracy z Procesem przy Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu (uzyskałam certyfikat terapeuty)
 • Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu:
  • “Przemiana w rodzinie – najnowsze metody terapii rodziny” prowadzony przez Gary’ego Reiss’a
  • “721 stopni feedback – procesowe aspekty oddźwięku” prowadzony przez Josef’a Helbling’a
  • “Nauka, sztuka i duch psychologii procesu” prowadzony przez Amy i Arnolda Mindell’ów
  • “Odmienne stany świadomości w codziennym życiu” prowadzony przez Josef’a Helbling’a
 •  Polskim Towarzystwie Psychologii Zorientowanej na Proces:
  • “Letnia Szkoła Psychologii Zorientowanej na Proces” prowadzona przez Joannę Dulińską i Michała Dudę
  • “Sens życia. Jak go znaleźć kiedy jest potrzebny” prowadzony przez Kate Jobe i Joe Goodbread’a
  • “Praca ze śniącym ciałem” prowadzony przez Pierre’a Morin
  • “Twórczy proces” prowadzony przez Arlene i Jean-Claude’a Audergon
 • Uniwersytecie Warszawskim:
  • “Psychologia odchudzania” prowadzony przez prof. dr hab. Grażynę Wieczorkowską i dr n. med. Dariusza Wasilewskiego
 • Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej:
  • “Wybrane metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym” prowadzony przez mgr Irenę Sosin
  • “Metody diagnozy emocjonalno-motywacyjnych wyznaczników sytuacji szkolnej dzieci w wieku 10-14 lat” prowadzony przez mgr Elżbietę Zwierzyńską
  • “Diagnoza i terapia pedagogiczna dziecka dyslektycznego” prowadzony przez mgr Janinę Mickiewicz
 •  Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego:
  • “Zagadnienia psychosomatyczne w praktyce ogólnolekarskiej” pod kierunkiem prof. dr med. Bohdana W. Wasilewskiego
  • “Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza
  • “Nowe zjawiska w seksuologii” pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza
 • Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Synapsis:
  • “Jeśli o mnie chodzi, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam to darem. To zespół Aspergera”. Szkolenie dotyczące zespołu Aspergera prowadzone przez p. Karolinę Dyrdę
  • “Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci – metoda Carole Sutton” prowadzone przez mgr Marię Ratajczak i mgr Urszulę Gałkę
 • Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”:
  • seminarium “Pomoc dziecku krzywdzonemu w oparciu o procedurę “Niebieskiej Karty”” prowadzone przez mgr Wandę Paszkiewicz oraz mgr Grzegorza Wronę
 • Ośrodku Psychoterapii Behawioralnej SUKCES:
  • szkolenie “Prowadzenie treningu kontroli złości dla dzieci i młodzieży” prowadzone przez mgr Kingę Zając i mgr Joannę Andrzejewską
 • Fundacji Dzieci Niczyje:
  • szkolenie “Bezpieczeństwo online dzieci i młodzieży z grup ryzyka” prowadzone przez Małgorzatę Maryl-Wójcik
 • University of Pennsylvania:
  • Positive Psychology” prowadzone przez Martina E. P. Seligmana
 • Uniwersytet Stanu Washington:
  • Becoming a Resilient Person – The Science of Stress Management (szkolenie on-line) prowadzone przez dr Clay’a Cook’a
 • Introsfera Terapia i Rozwój
  • szkolenie “Psychoterapia pary w oparciu o teorię więzi” prowadzone przez superwizora psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mgr Krystynę Mierzejewską – Orzechowską.
 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne
  • specjalistyczny webinar: “Jak rozpoznać kryzys presuicydalny? Specyfika kontaktu zdalnego.” oraz wielu innych.

Brak komentarzy.

Call Now Button