Ważne telefony

Na tej stronie znajdziesz numery telefonów, pod którymi możesz szukać pomocy jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie możesz lub nie chcesz skorzystać z mojej pomocy:

  • Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 111
  • Warszawska “Niebieska Linia”  (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) – 22 668 70 00
  • Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym (Instytut Psychologii Zdrowia) – 116 123
  • Punkt informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, ul. Warszawska 37, Milanówek – 22 724 85 48

Brak komentarzy.

Call Now Button